Kameraman Josef Vaniš

Právní informace

 

Vlastníkem a provozovatelem webové prezentace na adrese http://josef.vanis.cz/ je Jan Vaniš, který je v souladu s ustanovením § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon”), výlučným oprávněným z tzv. majetkových práv k těmto webovým stránkám, zejména z práv tyto webové stránky užít (dále jen „Provozovatel”).

Jakékoliv užití webových stránek nebo jejich částí třetími osobami je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele uděleném ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona. Bez tohoto souhlasu Provozovatele je možné obsah webových stránek užít v souladu s ustanovením § 30 Autorského zákona pouze pro osobní potřebu.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Z užití stránek třetími osobami nevznikají Provozovateli žádné závazky a třetí osoby se nemohou vůči Provozovateli dovolávat jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na těchto internetových stránkách.

Mapa stránek

 

O webu

 

Obsahová stránka prezentace je vytvořena značkovacím jazykem XHTML 1.1 Strict, vizuální stránka prezentace pak s využitím kaskádových stylů (CSS 2). Ke stránkám je připojen styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky — např. nabídka Soubor → Tisk. Odkazy, které vedou mimo tyto stránky, jsou označeny. V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčností těchto stránek prosím kontaktujte jejich tvůrce Ondřeje Vaniše